Wakacje to dobry czas na wolontariat dla zabytków

Wakacje to dobry czas na wolontariat dla zabytków. Wykłady w puckiej bibliotece i muzeum, potem warsztaty fotograficzne ze study tour po ziemi puckiej – to wstęp do wolontariatu na rzecz zabytków kaszubskiej Nordy. Propozycje spędzenia części wakacji jako wolontariusz dokumentujący dom pomorski podjęło 14 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu północnych Kaszub. Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka realizujące projekt pt. Wolontariat dla zabytków kaszubskiej Nordy. Chronimy DOM POMORSKI (grant Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego) przystąpiło do dokumentacji obiektów charakterystycznych dla Pomorza, a w ostatnich dziesięcioleciach w szybkim tempie znikających z pejzażu kulturowego. Wznoszone ponad sto lat temu z wypalanej cegły, kryte dachówką ceramiczną domy gburskie są piękne. Jeżeli ich mieszkańcy doceniają walory dawnej architektury, to obiekty są zadbane i cieszą nas wszystkich. Natomiast zaniedbane obiekty popadają w ruinę, albo przez nieumiejętne remonty tracą urok i funkcjonalność.

Młodzież przygotowana teoretycznie i praktycznie przez historyków sztuki (dr D. Dettlaff, dr J. P. Dettlaff), muzealników (D. Król, M. Kuklik) i fotografików (P. Widerski, P. Kropidłowski, J.P. Dettlaff) po zrealizowanym w dn. 6-9 lipca br. w Pucku obozie dla wolontariuszy przystąpiła do samodzielnego fotografowania i dokumentowania zabytków. Jesienią z ich zdjęć zostanie opublikowany folder i wystawa fotograficzna, będzie założona strona internetowa oraz przeprowadzona konferencja popularyzująca problem – działania te podsumują pracę młodzieży, pokażą stan zabytkowych domów pomorskich.

Zdaniem inicjatorów projektu – Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka – praca z wolontariuszem to inwestycja w przyszłość. Wolontariat długoterminowy daje szanse rozwoju osobowego i korzyści społeczne. By zaktywizować wolontariusza, najpierw trzeba zidentyfikować go z ważną ideą społeczną i misją stowarzyszenia. Naszą ideą przewodnią jest ochrona dziedzictwa kulturowego, będącego fundamentem zakorzenienia we wspólnocie, dobrych relacji społecznych, wzajemnej współodpowiedzialności za współczesność i przyszłość pokoleń. Wolontariuszowi trzeba poświęcić czas i uwagę, dać mu przestrzeń do uczenia się i rozwoju, zainwestować w niego. Zatem zapewniliśmy młodzieży wiedzę merytoryczną na najwyższym poziomie, właściwą opiekę pedagogiczną, ale także zajęcia integracyjne realizowane w klimacie personalizmu i wspólnoty. Tak określona relacja obliczona jest na dłuższy czas i mamy nadzieją, że dla zachowania dziedzictwa przyniesie w perspektywie efekty długofalowe.

autor. (DD)

Syntetyczny opis projektu

Kaszubska Norda to północna część Kaszub. Na tym terenie charakterystycznymi obiektami są murowane z czerwonej cegły w okresie od 3 ćw. XIX w. do 1 poł. XX w. domy mieszkalne. Parterowe, z podpiwniczeniem, wysokim poddaszem, kryte dachówką lub papą. Fronton domu z wejściem flankowanym oknami, często wieńczy naczółek nad facjatą. Tzw. „dom pomorski” nadawał Nordzie charakterystyczny obraz określający przynależność do Pomorza. W ostatnich dziesięcioleciach „modernizowany” poprzez zmianę kształtu i wymiarów okien, drzwi i oklejanie elewacji styropianem oraz zakładanie tynków, bywa całkowicie dewastowany. Na terenie powiatu puckiego z kilkuset obiektów pozostało 50-100 zabytków, które przy wsparciu służb konserwatorskich można ochronić przed zniszczeniem albo przywrócić im estetykę.

Projekt pt. Wolontariat dla zabytków kaszubskiej Nordy. Chronimy DOM POMORSKI ma na celu uwrażliwienie społeczności lokalnej na walory kulturowe „domu pomorskiego”, wzbudzenie potrzeby zachowania tego fenomenu kulturowego i wzmocnienie społecznej opieki nad zabytkami.

Projekt zawiera następujące moduły:

 1. Warsztaty dla wolontariuszy w formie 4.dniowego obozu szkoleniowego z zajęciami: 1. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; 2. dziedzictwo kulturowe kaszubskiej Nordy; 3. zasady inwentaryzacji zabytków nieruchomych; 4. inwentaryzacja „domu pomorskiego” na terenie powiatu puckiego: ćwiczenia w terenie i studytou oraz zajęcia integracyjne.
 2. Moduł podsumowujący efekty obozu szkoleniowego: 1. wystawa fotograficzna 12 plansz fotowydruków, ok. 150 fot. m.in. wykonanych przez wolontariuszy; 2. wydanie folderu pt. „Chrońmy DOM POMORSKI na kaszubskiej Nordzie” w nakładzie 1 ooo egz. (prezentacja „domów pomorskich”, z podstawowymi zaleceniami konserwatorskimi dla samorządów terytorialnych i właścicieli obiektów), materiał fotograficzny i teksty prezentujące obiekty zostanąwykonane przez wolontariuszy, natomiast redakcja i opracowanie zaleceń konserwatorskich zostanie przygotowana przez profesjonalistów; 3. konferencja pt. „Nasze dziedzictwo. Chrońmy DOM POMORSKI na kaszubskiej Nordzie” dla ok. 80 uczestników z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków, gminnych i powiatowych służb ochrony zabytków.

III. Zadanie zostanie udokumentowane multimedialnie poprzez promocję projektu, z dostępem do materiałów końcowych w formie elektronicznej na założonym portalu poświęconym ochronie „domu pomorskiego”. Nowa witryna internetowa zostanie opracowana przez wolontariuszy i będzie sukcesywnie rozwijana pod kierunkiem koordynatora projektu. dr Danuta Dettlaff, tel. 506 083 522 e-mail: dj.dettlaff@onet.eu

PROGRAM obozu dla wolontariuszy

termin:  6-9 lipca 2016

miejsce: Puck (Harcerski Ośrodek Morski, Muzeum Ziemi Puckiej, Biblioteka Publiczna w Pucku)

organizator:Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka. Projekt jest współfinansowany przez Instytut Dziedzictwa Narodowego z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. Wolontariat dla dziedzictwa oraz Województwa Pomorskiego z programu pt. Rozwój kultury w województwie Pomorskim w 2016 r.

uczestnicy: młodzież z powiatu puckiego w wieku 16-19 lat.

PROGRAM:

 • wykład: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (D. Dettlaff)
 • wykład: Zasady inwentaryzacji zabytków nieruchomych (J.P.Dettlaff)
 • wykład: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – muzealnictwo (M. Kuklik)
 • wykład: Dziedzictwo kulturowe kaszubskiej Nordy (J.P. Dettlaff)
 • wykład: Zasady inwentaryzacji zabytków nieruchomych (D. Dettlaff)
 • wykład: Dziedzictwo kulturowe kaszubskiej Nordy(D. Dettlaff)
 •  wykład: Zasady inwentaryzacji zabytków nieruchomych – pomiary i opis  (J.P.Dettlaff)
 •  wykład: Inwentaryzacja „domu pomorskiego” na terenie powiatu puckiego – dokumentacja fotograficzna (P. Widerski)
 • wykład: Inwentaryzacja „domu pomorskiego” na terenie powiatu puckiego (J.P. Dettlaff)
 • study tour po kaszubskiej Nordzie – warsztaty (J.P. Dettlaff, P. Kropidłowski P. Widerski)
 • Dziedzictwo kulturowe kaszubskiej Nordy – Muzeum Ziemi Puckiej (M. Kuklik)
 • wykład: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (D. Dettlaff)
 • wykład: Dziedzictwo kulturowe kaszubskiej Nordy – park kulturowy formą ochrony zabytków (D. Król)
 • warsztaty integracyjne

 

PODZIEL SIĘ