Wakacje za nami, zatem czas na podsumowania. Lipiec br. okazał się dobrym okresem rozwijania wolontariatu dla zabytków. Propozycje spędzenia części wakacji, jako wolontariusz dokumentujący dom pomorski, podjęło 14 młodych mieszkańców północnych Kaszub. Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka realizujące projekt 14681914_1767040510228258_8258891604825620031_opt. Wolontariat dla zabytków kaszubskiej Nordy. Chronimy DOM POMORSKI (grant Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego) we współpracy z uczniami szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów przystąpiło do dokumentacji obiektów charakterystycznych dla Pomorza, a w ostatnich dziesięcioleciach w szybkim tempie znikających z pejzażu kulturowego.

Młodzież przygotowana teoretycznie i praktycznie przez historyków sztuki (dr D. Dettlaff, dr J. P. Dettlaff), muzealników (D. Król, M. Kuklik) i fotografików (P. Widerski, P. Kropidłowski, J.P. Dettlaff) po zrealizowanym w dniach 6-9 lipca br. w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku obozie samodzielnie fotografowała domy w dawnych siedliskach gburskich i rybackich. Natomiast 21 października 2016 r. o godz. 11.oo w wiejskim Domu Kultury w14566390_1767039973561645_1673536664743502334_o Żelistrzewie (wstęp wolny – zapraszamy), odbędzie się konferencja podsumowująca projekt, zaprezentowany zostanie zrealizowany z ich zdjęć folder, wystawa fotograficzna i strona internetowa. Konferencja popularyzująca problem domu pomorskiego i podsumowująca pracę młodzieży będzie okazją do zwrócenia uwagi społeczności lokalnej na stan zabytkowych domów pomorskich, ich potencjał i możliwości ochrony naszego dziedzictwa kulturowego, a dla nauczycieli języka kaszubskiego stworzy okazję do zapoznania się z tym fenomenem kulturowym.

W najbliższym czasie w budynkach urzędów gminnych i bibliotekach na ziemi puckiej będzie dostępny (do pobrania nieodpłatnie) folder pt. Chronimy DOM POMORSKI. Wydawnictwo przybliży wygląd tego specyficznego rodzaju architektury i poda wstępne informacje na temat sposobów troski o architekturę ceglaną. W wiejskim Domu Kultury w Żelistrzewie można będzie przez najbliższy miesiąc oglądać wystawę fotograficzną prezentującą dom pomorski.

14615789_1767039960228313_1969424894538465043_oDziałania na rzecz wolontariatu dla zabytków dr Danuta Dettlaff prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka zamierza kontynuować w przyszłym roku z nadzieję, że coraz więcej zabytków będzie rewaloryzowanych, włączanych w lokalną infrastrukturę turystyczną i przekształcanych na cele użytkowe (pracownie biurowe, salony urody, restauracje itp.), zyskując nowe życie i wzbogacając Kaszuby o rewitalizowane obiekty i przestrzenie. (DD)

PODZIEL SIĘ