Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka z kadencji 2011-2015

 Zarząd TUMP wybrany na czteroletnią kadencję 03 marca 2011 roku statutowe zadania realizował w składzie: prezes Jan P. Dettlaff, wiceprezes prof. Daniel Duda, wiceprezes Danuta Turczyńska, sekretarz Danuta Dettlaff, skarbnik Izabela Grzejdziak, członkowie: Bogumiła Roeske-Pruchniewska i Adam Zażembłowski. U progu kadencji Towarzystwo liczyło 44 członków zwyczajnych, jednego członka wspierającego i 5 członków honorowych, w dniu 22 lutego 2015 r. TUMP liczy ….. członków zwyczajnych, jednego członka wspierającego i 5 członków honorowych.

Obraz aktywności naszego Towarzystwa prezentowały doroczne sprawozdania Zarządu z roku 2011, 2012, 2013 i 2014. Bogactwo różnych form aktywności przejawia się osobistą pracą członków TUMP i ich obecnością w wielu inicjatywach. Jesteśmy usatysfakcjonowani identyfikacją członków i sympatyków TUMP z celami naszego Towarzystwa oraz pozytywnym odbiorem naszych inicjatyw.

Puck, 22 lutego 2015 r.

prezes

TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA PUCKA

 

Jan P. Dettlaff

PODZIEL SIĘ