„Inwentaryzacja Skarbca PP. Benedyktynek w Żarnowcu” dobiegała końca. Zadanie zrealizowane w programie Narodowego Instytutu Dziedzictwa WSPÓLNIE dla DZIEDZICTWA w okresie od 15 czerwca do 30 października 2018 r. miało na celu dokumentację żarnowieckich zbiorów Benedyktynek. I tak, założono 158 kart ewidencyjnych dla zabytkowych wyrobów z tkanin i haftów: 99 stuł i 59 antependiów; karty zostały sporządzone w 3 egz. każda i przekazane do Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie, Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku i właścicielowi tj. Opactwu Benedyktynek w Żarnowcu. Ponadto wyprodukowany został w 1000 egzemplarzy informator pt. „Skarbiec Opactwa Benedyktynek w Żarnowcu” oraz mini-folderek promujący wolontariat dla zabytków w formie zakładki do książek (1000 egz.). W/w wydawnictwa będą dostępne nieodpłatnie w Żarnowcu oraz bibliotekach na terenie północnych Kaszub.