Człowiek jest współtwórcą stworzenia, zatem tworzyć musi …

Imperatyw kreacji tkwi głęboko w ludzkiej naturze, i często jest podstawowym impulsem satysfakcjonującym codzienność człowieka. Wychodząc naprzeciw tej – i przez nas – odczuwanej potrzebie, Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka od 2004 roku zaprasza Twórców do uczestnictwa w Puckim Salonie Artystycznym.

Stwarzamy możliwość prezentacji prac plastycznych związanych tematycznie z BAŁTYKIEM, Ziemią Pucką i miastem Puck Artystom profesjonalnym i nieprofesjonalnym oraz twórcom ludowym (powyżej 18. roku życia) dając możliwość eksponowania obrazów (techniki dowolne), rzeźb, fotografii i instalacji oraz rękodzieła artystycznego.

Zawsze jesienią wystawa zbiorowa i monograficzna w Muzeum Ziemi Puckiej…