Pucki Salon Artystyczny 2016 {ZAPROSZENIE}

  1. Pucki Salon Artystyczny pt. Puck, kaszubskie miasto nad Małym Morzem

Szanowni Państwo, Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka już po raz trzynasty zaprasza Twórców do uczestnictwa w Puckim Salonie Artystycznym pt. Puck, kaszubskie miasto nad Małym Morzem. W tym roku, jak zawsze chcemy stworzyć możliwość prezentacji prac plastycznych związanych tematycznie z BAŁTYKIEM, Ziemią Pucką i miastem Puck, ale także z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski proponujemy Państwu szeroko rozumianą refleksję plastyczną nad SACRUM.

Artyści profesjonalni i nieprofesjonalni oraz twórcy ludowi (powyżej 18. roku życia) mają możliwość eksponowania powstałych w ostatnich 3 latach obrazów (techniki dowolne), rzeźb, fotografii i instalacji oraz rękodzieła artystycznego. Dopuszcza się możliwość prezentowania od 1 do 3 prac jednego twórcy.

Czas ekspozycji: 11 listopada – 15 grudnia 2016 r.

Dokumentacja: Katalog Puckiego Salonu Artystycznego 2016. Fotografie dzieł kwalifikowanych do katalogu zostaną wykonane przez organizatora Salonu.

Prace należy dostarczyć w  nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2016 r.

na adres: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck ul. 10. Lutego 29; 84-100 PUCK

tel. 58 673-16-55, w dni robocze w godz. 8-15.oo.

Każdy uczestnik Salonu otrzyma pamiątkowy Katalog Puckiego Salonu Artystycznego oraz dyplom uczestnictwa.

NAGRODY – w kategoriach: artyści profesjonalni, artyści nieprofesjonalni, twórcy ludowi. Niezależne jury TUMP przyzna nagrody honorowe roku 2016 oraz Grand prix’2016. Okazjonalny, tegoroczny temat SACRUM będzie nagrodzony w osobnej kategorii.

Salon będzie promowany uroczystym WERNISAŻEM w dniu 11 listopada 2016 r. z okazji Święta Niepodległości. Bohaterem wystawy monograficznej towarzyszącej tegorocznemu konkursowi będzie Pani Urszula Dulewicz.

Organizatorem 13. Puckiego Salonu Artystycznego jest Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka i Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, partnerem projektu jest Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy; projekt został dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Puck i Powiatu Puckiego.

Artystów i Twórców do uczestnictwa we wspólnej prezentacji serdecznie zaprasza

kurator Puckiego Salonu Artystycznego Puck, kaszubskie miasto nad Małym Morzem – Plastyka 2016

dr Jan P. Dettlaff

 i Prezes TUMP dr Danuta Dettlaff

PODZIEL SIĘ