Puck, 16 listopada 2015 r.

Komunikat końcowy                                                                                                    Puckiego Salonu Artystycznego „PUCK – kaszubskie miasto nad Małym Morzem

 Puckiego Salonu Artystycznego, takie jak prezentacja powstałych w ostatnich 3 latach prac plastycznych twórców profesjonalnych/nieprofesjonalnych z Pucka i związanych z Puckiem oraz rozwój kultury, aktywności intelektualnej i społecznej dorosłych i młodzieży, zostały zrealizowane.

Uczestnicy wystaw byli uczestnikami wernisaży, których celem było upowszechnianie kultury plastycznej. Społeczności lokalnej zaprezentowano twórców aktywnych na ziemi puckiej i w Pucku. Promowano Puck i sztuki plastyczne rozwijane w Pucku w Internecie i na portalach społecznościowych.

Zrealizowano:

1) ekspozycję zbiorową w Muzeum Ziemi Puckiej 24 twórców prezentujących 72 obrazy i fotografie (wernisaż 11 listopada 2015 dla ok. 100 osób);

2) 2 wystawy monograficzne: 1. fotografii w puckim Ratuszu pt. Istambuł osobisty Rafała Grądzkiego prezentowana od 28 czerwca do 15 września 2015 r. (wernisaż dla ok. 80 osób, prezentacja multimedialna w Kawiarni Prowincja dla ok. 100 os.); 2. ceramiki Dąbrówki Tyślewicz pt. Misy – eksperyment, towarzyszącą wystawie konkursowej;

3) powstały prace plastyczne – bank ok. 50 prac plastycznych do wykorzystania promocyjnego Miasta i regionu;

4) wydano katalog wystawy zbiorowej w nakładzie 300 egz.;

5) opublikowano reportaż z wernisaży na portalu Kaszyby24 oraz na witrynie TUMP na portalu społecznościowym Facebook.

dr Jan P. Dettlaff

Kurator 12. Puckiego Salonu Artystycznego

PODZIEL SIĘ