Puck, 16 listopada 2014 r.

 Komunikat końcowy                                                                                              Puckiego Salonu Artystycznego „PUCK – kaszubskie miasto nad Małym Morzem

  1. Na 11. Pucki Salon Artystyczny „PUCK – kaszubskie miasto nad Małym Morzem – PLASTYKA” w regulaminowym czasie wpłynęły i zostały zakwalifikowane wszystkie zgłoszone prace 24 twórców. Dokumentację ekspozycji konkursowej stanowi Katalog Puckiego Salonu Artystycznego PUCK – kaszubskie miasto nad Małym Morzem 2014 zawierający wpis wszystkich prac z podaniem: autora, tytułu pracy, techniki.
  2. Ekspozycja konkursowa została zrealizowana w Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku, w terminie 11 listopada – 14 grudnia 2014, zainaugurowana wernisażem w dn. 11 listopada 2014 r., z okazji Świeta Niepodległości. Wszyscy twórcy zostali uhonorowani dyplomami i kwiatami; Nagrodą GRAND PRIX tj. Medalem 666.lecia nadania praw miejskich dla Pucka burmistrz wyróżnił Kamę Kuik, Medalem 666.lecia Pucka wyróżniony został także organizator Salonu Prezes TUMP dr Jan P. Dettlaff.
  3. Wystawa monograficzna Urszuli Stachowiak została zrealizowana w Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku, w terminie 11 listopada – 14 grudnia 2014, zainaugurowana wernisażem w dn. 11 listopada 2014 r.
  4. Wystawa fotograficzna Jana P. Dettlaff Pt. W duchu tradycji i przeobrażeń. Kościoły pocysterskie w Starzynie i Mechowie została zrealizowana w Ratuszu w Pucku, w terminie 17 listopada – 17 stycznia 2014.

Z uwagi na bardzo ograniczone środki finansowe odstąpiono od honorowania  twórców nagrodami  rzeczowymi. Środki z dotacji zostały wykorzystane na przygotowania informacji o imprezie oraz recepcji gości.

Promocja: plakaty, zaproszenia indywidualne, Internet.

Organizatorem Salonu było Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka. Partnerami projektu: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck i Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku. Projekt dofinansowany został ze środków budżetowych Miasta Puck.

dr Danuta  Dettlaff

Kurator 11. Puckiego Salonu Artystycznego

PODZIEL SIĘ