Książka to dokument wieloletniej pracy badawczej Pani Danuty Dettlaff. Przedstawia unikalne informacje dotyczące puckiej Fary.

Promocja publikacji odbyła się w Pucku w Farze i bibliotece, a także w Żelistrzewie w WDK. Prezentacja książki połączona była z laudacją, wygłoszoną przez prof. dr hab. Andrzeja Groth UG oraz ks. prof. UO dr hab. Piotra P. Maniurka.

GALERIA

PODZIEL SIĘ