Towarzystwo Upiększania Miasta zarejestrowane 12 sierpnia 1884 roku swoje początki miało już w 1852 roku, kiedy pucka elita podjęła starania o finanse na rzecz poprawy infrastruktury komunalnej Pucka. Burmistrz, proboszcz, miejscowi kupcy, restauratorzy i hotelarze włączyli się w inicjatywy promujące połączenia z Gdańskiem i rozwój turystyki. W okresie międzywojennym w naszym stowarzyszeniu aktywnie działał ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń, uczestnik zaślubin Polski z morzem 10 lutego 1920 roku, pierwszy kapelan Marynarki Wojennej RP w latach 1920-26 sprawujący posługę w puckiej farze w okresie, kiedy Puck był portem wojennym IIRP; dziś błogosławiony Kościoła katolickiego, nasz Patron.

W 1939 roku stowarzyszenie zostało zawieszone dekretem Hitlera i dopiero w czasach odwilży postkomunistycznej, 7 sierpnia 1998 roku reaktywowane.

Dziś TUMP skupia osoby zafascynowane naszym Miastem, działające na rzecz zrównoważonego rozwoju Pucka. Łączy nas myśl: jestem tu, bo tutaj jest moje szczęśliwe miejsce na Ziemi…