Inwentaryzacja Skarbca Benedyktynek w Żarnowcu 3. etap” dobiegała końca. Zadanie zrealizowane  w okresie od czerwca do 30 października 2020 r. miało na celu dokumentację kolejnych 100 zabytków ruchomych z żarnowieckich zbiorów mniszek benedyktynek. Założono kolejnych 100 kart ewidencyjnych dla zabytkowych wyrobów z tkanin i haftów: ornatów, stuł, antependiów, poduszek liturgicznych, i in. drobnych obiektów; karty zostały sporządzone w 3 egz. każda i przekazane do Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie, Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku i właścicielowi tj. Opactwu Benedyktynek w Żarnowcu. Wyprodukowany został w 1000 egzemplarzy informator pt. „Skarbiec Opactwa Benedyktynek w Żarnowcu”; wydawnictwo będzie dostępne nieodpłatnie w Żarnowcu oraz materiałach promocyjnych Gminy Krokowa.
Promocja ochrony pocysterskiego i benedyktyńskiego dziedzictwa kulturowego i wolontariatu dla zabytków została zrealizowana w Żarnowcu podczas „Dnia otwartego SKARBCA Benedyktynek” w dn. 20 września 2020 r. w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa ‚2020 oraz na Zamku w Krokowej podczas konferencji prasowej  w dn. 22 października 2020r.
Zadanie „Inwentaryzacja Skarbca Benedyktynek w Żarnowcu 3. etap” zostało zrealizowane przez Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka, dofinansowane ze środków budżetowych Gminy Krokowa i samorządu Województwa Pomorskiego; partnerem projektu jest Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck, a wsparcia merytorycznego udzieliło Muzeum Narodowe w Gdańsku.

1.plakat_edd.2020.Żarnowiec-_1_

PODZIEL SIĘ