1tumpPołożone na Pomorskiej Pętli Europejskiego Szlaku Cysterskiego Opactwo Benedyktynek w Żarnowcu udostępnia swoje zbiory w instytucji pamięci, prowadzonej w formie Skarbca. Większość zabytków w zbiorach klasztornych nie została zinwentaryzowana nawet w formie tzw. kart ewidencyjnych, a założone blisko 30 lat temu nieliczne karty wymagają aktualizacji. W 2018 r. z dofinansowania w systemie grantowym z Narodowego Instytutu Dziedzictwa nasze Stowarzyszenie założyło 158 kart ewidencyjnych obejmujących kompletne zespoły 99 stuł i 59 antependiów. Tegoroczne Zadanie obejmie 2. etap inwentaryzacji szczególnie cennych 200 zabytkowych tekstyliów tj. palki, vela, bursy i lambrekiny. Inwentaryzacja zasobów SKARBCA w formie kart ewidencyjnych zawierających dane pomiarowe i opisowe oraz dokumentację fotograficzną zostanie wykonana przez specjalistów z zakresu historii sztuki; efektem będzie dokumentacja w formie drukowanej i w zapisie cyfrowym, która zostanie przekazana:

  1. Opactwu Benedyktynek w Żarnowcu,
  2. Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Gdańsku,
  3. do Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie – dostępna będzie w domenie publicznej.

Moduł promujący zabytki w żarnowieckim SKARBCU oraz wolontariat na rzecz zabytków i zachowania dziedzictwa będzie zawierał:

– w ramach Europejskich Dni Dziedzctwa’2019 wystawę fotograficzną w Parku Kulturowym OSADA ŁOWCÓW FOK w Rzucewie i w opactwie Żarnowieckim

– popularyzację pocysterskich i benedyktyńskich zabytków na Pomorzu poprzez wyprodukowanie i kolportaż informatora i kalendarza ze zdjęciami wybranych zabytków żarnowieckich.

– DZIEŃ OTWARTY SKARBCA BENEDYKTYNEK w Żarnowcu;

termin: 8 września 2019 godz. 10-13.oo

w programie:

10.oo-13.oo prezentacja SKARBCA po remoncie stulecia…, poczęstunek „Z benedyktyńskiej spiżarni i ogrodu…”, wystawa fotograficzna „Inwentaryzacja Skarbca Benedyktynek w Żarnowcu”

10.30-11.15 panel dyskusyjny „Dziedzictwo kulturowe, balastem czy szansą?”

12.15-12.45 warsztaty dla młodzieży „Skarby kultury kaszubskiej Nordy – Skarbiec Benedyktynek w Żarnowcu”

12.45-13.oo konferencja prasowa „Wspólnie dla dziedzictwa

Inwentaryzacja oraz moduł promujący zabytki – z udziałem młodzieży, społeczności lokalnej i mediów – zostaną przeprowadzone w obiektach Opactwa Benedyktynek w Żarnowcu, w Parku Kulturowym OSADA ŁOWCÓW FOK w Rzucewie oraz w Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku. Promocja dziedzictwa kulturowego Pomorza z komponentem zabytków żarnowieckich będzie realizowana we współpracy z portalem interentowym kaszuby24.pl, Radiem KASZEBE i telewizją TTM.

W zadaniu uczestniczy 6 wolontariuszy: Juliusz Zienkiewicz, Dominik Osmoński, Iwo Dettlaff, Małgorzata Duda, Daniel Duda, Grażyna Pokorska.

Koordynatorem jest dr Danuta Dettlaff, a współpracują: dr Jan P. Dettlaff, Beata Sztyber, Barbara Czepiel OSB, prof. Daniel Duda, ks. prof. Jan Nieciecki, Katarzyna Gołębiewska OSB, Agnieszka Pietrzak, Piotr Kropidłowski.

PODZIEL SIĘ