Pucki Salon Artystyczny pt. Puck, kaszubskie miasto nad Małym Morzem Szanowni Państwo, Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka już po raz trzynasty zaprasza Twórców do uczestnictwa w Puckim Salonie Artystycznym pt. Puck, kaszubskie miasto nad Małym Morzem. W tym roku, jak zawsze chcemy stworzyć możliwość prezentacji prac plastycznych związanych tematycznie z BAŁTYKIEM, Ziemią Pucką i miastem Puck, ale także z okazji...
W dniach 6-9 lipca 2016 Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka organizuje 1. edycję letniego obozu dla wolontariuszy na rzecz dziedzictwa kultury, pt. WOLONTARIAT DLA ZABYTKÓW KASZUBSKIEJ NORDY. CHRONIMY DOM POMORSKI. Projekt realizowany jest z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Wakacje to dobry czas na wolontariat dla zabytków. Wykłady w puckiej bibliotece i muzeum, potem warsztaty fotograficzne ze study tour po ziemi puckiej - to wstęp do wolontariatu na rzecz zabytków kaszubskiej Nordy. Propozycje spędzenia części wakacji jako wolontariusz dokumentujący dom pomorski podjęło 14 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu północnych Kaszub. Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka realizujące projekt pt. Wolontariat...
Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka za 2015 rok W dniu 1 stycznia 2015 r. Towarzystwo liczyło 51 członków zwyczajnych, 5 członków honorowych i jednego członka wspierającego; 31 grudnia 2015 r. TUMP liczył: 53 członków zwyczajnych, 6 członków honorowych (tytuł honorowego członka TUMP przyznano ustępującemu Prezesowi dr. Janowi P. Dettlaff) i jednego członka wspierającego. W roku sprawozdawczym do TUMP przyjęto...
Puck, 16 listopada 2015 r. Komunikat końcowy                                                                                                    Puckiego Salonu Artystycznego „PUCK...
Puck, 16 listopada 2014 r.  Komunikat końcowy                                                                                              Puckiego Salonu Artystycznego „PUCK – kaszubskie miasto...
Puck, 22 listopada 2013 r. Komunikat końcowy                                                                                                    Puckiego Salonu Artystycznego „PUCK...
 Zarząd TUMP wybrany na czteroletnią kadencję 03 marca 2011 roku statutowe zadania realizował w składzie: prezes Jan P. Dettlaff, wiceprezes prof. Daniel Duda, wiceprezes Danuta Turczyńska, sekretarz Danuta Dettlaff, skarbnik Izabela Grzejdziak, członkowie: Bogumiła Roeske-Pruchniewska i Adam Zażembłowski. U progu kadencji Towarzystwo liczyło 44 członków zwyczajnych, jednego członka wspierającego i 5 członków honorowych, w dniu 22 lutego 2015 r....
S T A T U T  TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA MIASTA PUCKA   ROZDZIAŁ I . POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Towarzystwo nosi nazwę: Towarzystwo Upiększania Miasta i zwane jest w dalszej części Statutu Towarzystwem. 2. Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20/89, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada...