Projekt pt. Wolontariat dla zabytków kaszubskiej Nordy, mający na celu uwrażliwienie społeczności lokalnej na walory kulturowe "domu pomorskiego" i zabytkowych świeczników, wzbudzenie potrzeby zachowania tych fenomenów kulturowych i wzmocnienie społecznej opieki nad zabytkami kaszubskiej Nordy oraz popularyzację społecznej troski o dziedzictwo kulturowe Pomorza w społeczności Pomorzan o zróżnicowanym statusie społecznym, wieku i dobrostanie osobistym został zrealizowany na terenie powiatu...
Kaszubska Norda to północna część Kaszub. Na tym terenie charakterystycznymi obiektami są murowane z czerwonej cegły w okresie od 3 ćw. XIX w .do 1 poł. XX w. domy mieszkalne. Zazwyczaj to domy wiejskie, albo w małych miasteczkach. Parterowe, z podpiwniczeniem, wysokim poddaszem, niekiedy częściowo zagospodarowaną facjatą. Kryte dachówką ceramiczną lub papą. Fronton domu z wejściem flankowanym oknami, często...
Interesujesz się historią regionu i zabytkami? Narodowy Instytut Dziedzictwa rozpoczął drugi nabór wniosków do programu Wolontariat dla dziedzictwa. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 31 marca 2017 r. Głównym celem programu jest popularyzacja wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i zachęcanie lokalnych społeczności, zwłaszcza młodych osób, do aktywnego udziału w ochronie zabytków. Program zakłada także wsparcie...
Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka za 2016 rok   W dniu 1 stycznia 2016 r. Towarzystwo liczyło 53 członków, w tym 6 członków honorowych, i jednego członka wspierającego; 31 grudnia 2016 r. TUMP liczył: 55 członków, w tym 6 członków honorowych, i jednego członka wspierającego. W roku sprawozdawczym do TUMP przyjęto 2 członków (proboszcza puckiej fary ks. prałata Jerzego Kuncę...
Szanowni Państwo Członkowie Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka   Zapraszam Szanownych Państwa na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka, które odbędzie się 25 marca (sobota) 2017 r. w sali obrad Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pucku, ul. Bogusława 2. I termin zebrania: godz. 1100, II termin: 1115.   PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie Walnego Zebrania Członków TUMP Wybór: Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Sekretarza Walnego Zebrania...
Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka we współpracy z Polskim Towarzystwem Nautologicznym i Ośrodkiem Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck mają zaszczyt zaprosić Państwa na KONFERENCJĘ w Pucku z okazji 97. rocznicy zaślubin Polski z morzem.
Człowiek, obraz i podobieństwo Stwórcy, wypełniając podstawowy imperatyw kreacji realizuje się w wartościach. Miłość, Dobro i Piękno staje się wówczas codziennością jestestwa, a zarazem koniecznością ekspresji. I sztuka przestaje być działaniem zawodowym, czy amatorskim. Dzieje się tak, jak życie. Intensywnie, albo pasywnie - to zdarzenia, zadania i konieczności warunkują czas twórczy… Zaproszenie do wystaw zbiorowych Puckich Salonów Artystycznych od 13...
  Wakacje za nami, zatem czas na podsumowania. Lipiec br. okazał się dobrym okresem rozwijania wolontariatu dla zabytków. Propozycje spędzenia części wakacji, jako wolontariusz dokumentujący dom pomorski, podjęło 14 młodych mieszkańców północnych Kaszub. Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka realizujące projekt pt. Wolontariat dla zabytków kaszubskiej Nordy. Chronimy DOM POMORSKI (grant Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego) we współpracy z...