Szanowni Państwo, Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka zaprasza Twórców do uczestnictwa w 16. Puckim Salonie Artystycznym ‘2019 pt. … dla Niepodległej. W roku jubileuszu 100.lecia Konferencji Wersalskiej, na której postanowiono o włączeniu Pomorza w granice odrodzonej Rzeczpospolitej chcemy stworzyć możliwość prezentacji prac plastycznych związanych tematycznie z naszą Ojczyzną. Artyści profesjonalni i nieprofesjonalni oraz twórcy ludowi (powyżej 18. roku życia) mają możliwość...
Zapraszamy na kolejną, XXI edycję  Dni Dziedzictwa Kulturowego. Będziemy eksplorować, poszukiwać, odkrywać i jak co roku wejdziemy do miejsc nieznanych i niedostępnych na co dzień.
Położone na Pomorskiej Pętli Europejskiego Szlaku Cysterskiego Opactwo Benedyktynek w Żarnowcu udostępnia swoje zbiory w instytucji pamięci, prowadzonej w formie Skarbca. Większość zabytków w zbiorach klasztornych nie została zinwentaryzowana nawet w formie tzw. kart ewidencyjnych, a założone blisko 30 lat temu nieliczne karty wymagają aktualizacji. W 2018 r. z dofinansowania w systemie grantowym z Narodowego Instytutu Dziedzictwa nasze Stowarzyszenie...
Książka to dokument wieloletniej pracy badawczej Pani Danuty Dettlaff. Przedstawia unikalne informacje dotyczące puckiej Fary. Promocja publikacji odbyła się w Pucku w Farze i bibliotece, a także w Żelistrzewie w WDK. Prezentacja książki połączona była z laudacją, wygłoszoną przez prof. dr hab. Andrzeja Groth UG oraz ks. prof. UO dr hab. Piotra P. Maniurka. GALERIA https://www.youtube.com/watch?v=DLga6HT9DzY
  Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury od 2004 roku organizuje w Pucku salony artystyczne. Współorganizatorem salonu jest Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck, a w roku 2018 partnerem projektu było Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku. Zaproszenie do wystaw zbiorowych Puckich Salonów Artystycznych przyjmują malarze, fotograficy, rzeźbiarze zarówno ci z przygotowaniem...
  "Wolontariat dla DOMU POMORSKIEGO", zadanie zrealizowane w 2018 roku przez Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka, ma na celu zrównoważoną ochronę dziedzictwa kulturowego i wykorzystanie jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń Polaków poprzez dokumentację i upowszechnianie walorów zabytkowych DOMU POMORSKIEGO. Cele szczegółowe zadania to: stopniowa inwentaryzacja DOMÓW POMORSKICH na północnych Kaszubach, ułatwienie dostępu do dziedzictwa kulturowego naukowcom i operatorom turystyki, którzy...
  "Inwentaryzacja Skarbca PP. Benedyktynek w Żarnowcu" dobiegała końca. Zadanie zrealizowane w programie Narodowego Instytutu Dziedzictwa WSPÓLNIE dla DZIEDZICTWA w okresie od 15 czerwca do 30 października 2018 r. miało na celu dokumentację żarnowieckich zbiorów Benedyktynek. I tak, założono 158 kart ewidencyjnych dla zabytkowych wyrobów z tkanin i haftów: 99 stuł i 59 antependiów; karty zostały sporządzone w 3 egz....
Corocznie od 2000 roku, z okazji obchodów 98.rocznicy zaślubin Polski z morzem, Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka zorganizowało w Centrum Kulturalno-Duszpasterskim parafii farnej w Pucku konferencję poświęconą historycznej i współczesnej problematyce morskiej. Wsparcia organizacyjnego udzielili: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck z dyrektorem dr Janem P. Dettlaffem oraz Polskie Towarzystwo Nautologiczne z honorowym prezesem kpt. ż.w. prof. Danielem Dudą...
Szanowni Państwo, Poniżej znajdziecie link do ściągnięcia filmu „Powód do dumy” https://we.tl/yjoiD1Z46q  Książka „Coś bierzemy, coś dajemy” (wersja pdf) jest do pobrania tutaji. Zapraszam również do śledzenia naszych facebooków: https://www.facebook.com/zabytek/ oraz https://www.facebook.com/search/top/?q=wolontariat%20dla%20dziedzictwa  
Szanowni Państwo, Wzór patriotyzmu i odpowiedzialności za Ojczyznę pozostawił nam ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń, błogosławiony patron Marynarki Wojennej RP – aktywny członek Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka. Przypomnienie Jego dzieł i świadectwa życia jest naszym długiem wdzięczności za lata przeżyte w Pucku – kolebce Marynarki Wojennej II RP – za dobro, które wniósł w społeczność odzyskującą swoją narodową tożsamość po 158 latach...