Chronimy Dom Pomorski

Chronimy Dom Pomorski

W dniach 6-9 lipca 2016 Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka organizuje 1. edycję letniego obozu dla wolontariuszy na rzecz dziedzictwa kultury, pt. WOLONTARIAT DLA ZABYTKÓW KASZUBSKIEJ NORDY. CHRONIMY DOM POMORSKI. Projekt realizowany jest z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Wakacje to dobry czas na wolontariat dla zabytków. Wykłady w puckiej bibliotece i muzeum, potem warsztaty fotograficzne ze study tour po ziemi puckiej - to wstęp do wolontariatu na rzecz zabytków kaszubskiej Nordy. Propozycje spędzenia części wakacji jako wolontariusz dokumentujący dom pomorski podjęło 14 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu północnych Kaszub. Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka realizujące projekt pt. Wolontariat...