44027361570_daaa7f72ae_bTowarzystwo Upiększania Miasta Pucka we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury od 2004 roku organizuje w Pucku salony artystyczne. Współorganizatorem salonu jest Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck, a w roku 2018 partnerem projektu było Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku. Zaproszenie do wystaw zbiorowych Puckich Salonów Artystycznych przyjmują malarze, fotograficy, rzeźbiarze zarówno ci z przygotowaniem akademickim, jak i  tzw. nieprofesjonaliści, którzy technik plastycznych uczą się w pracowniach autorskich, na profesjonalnych kursach i warsztatach oraz twórcy ludowi. Zatem, bogactwo propozycji artystycznych prezentowanych na wspólnej ekspozycji jest interesującą ofertą i zaproszeniem do konfrontacji Twórcy i Odbiorcy. Lokalnego Odbiorcy, który poprzez percepcję dzieła kreuje świat sztuki, doświadczanej, przeżywanej, zapładniającej…

  1. Pucki Salon Artystyczny pt. „…dla Niepodległej” zainaugurowany został wernisażem w 44027362880_47cc3f28a5_bKamienicy Muzeum Ziemi Puckiej10 listopada 2018 r. Autorskie dzieła zaprezentowało 17 twórców: Anna Dettlaff, Teresa Dobrzyńska, Krystyna Buczkowska, Antonina Kałużna, Janina M. Karczewska-Konieczna, Katarzyna Konieczna-Kałużna, Aleksandra Kaźmierczak, Wiesław Stępień, Urszula Stachowiak, Beata Rabenda, Wanda Parcelewska, Józef Semmerling, Aleksandra Krause, Gerard Gaffke, Aleksandra Bibrowicz-Sikorska, Jan P. Dettlaff i Kate Kos z Irlandii. Niezwykła wystawa pasjonatów, profesjonalistów i nieprofesjonalnych malarzy, rzeźbiarzy oraz fotografików. Organizatorzy nie roszcząc sobie tytułu do selekcjonowania twórczości, stworzyli forum spotkań osób zaangażowanych w wypowiedź wyrosłą z tradycji północnych Kaszub, albo notującą współczesną estetykę Nordy.

44027362420_f4a0b16f2e_bTradycyjnie, jury powołane przez organizatora przyznało honorowe wyróżnienia. Grand Prix 2018 i nagrodę Prezesa Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka otrzymała Teresa Dobrzyńska, Medal Morskiej Pielgrzymki Rybaków – Wiesław Stępień, Medal 20.lecia TUMP – Urszula Stachowiak i Krystyna Buczkowska, Medal Antoniego Abrahama – Aleksandra Krauze, Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck wyróżnił Beatę Rabęda, Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego w kategorii „marynistyka” – Aleksandrę Kaźmierczak, Annę Detlaf i Wandę Parcelewską, Wójt Gminy Puck – Kate Kos, Dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej Mirosław Kuklik- Józefa Semmerlinga.44027360960_e24476e26e_b

Wystawa została udokumentowana wydanym katalogiem zawierającym noty biograficzne artystów i zestawienie prac prezentowanych na tegorocznym salonie; wydawca: TUMP i OKSiT, opracowanie graficzne dr Jan P. Dettlaff, wstęp do katalogu dr Danuta Dettlaff, nakład 250 egz.

Kuratorem 15. Puckiego Salonu Artystycznego był dr Jan P. Dettlaff, opracowanie plastyczne ekspozycji wykonali: dr Jan P. Dettlaff (OKSiT), dr Danuta Dettlaff (TUMP). [dd]

 

PODZIEL SIĘ