Szanowni Państwo, Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka zaprasza Twórców do uczestnictwa w jubileuszowym Puckim Salonie Artystycznym ‘2018 pt. … dla Niepodległej. W roku jubileuszu 100.lecia odrodzenia najjaśniejszej Rzeczpospolitej i 20.lecia reaktywacji Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka, chcemy stworzyć możliwość prezentacji prac plastycznych związanych tematycznie z naszą Ojczyzną.

Artyści profesjonalni i nieprofesjonalni oraz twórcy ludowi (powyżej 18. roku życia) mają możliwość eksponowania powstałych w ostatnich 3 latach obrazów (techniki dowolne), rzeźb, fotografii i instalacji oraz rękodzieła artystycznego. Dopuszcza się możliwość prezentowania od 1 do 3 prac jednego twórcy.

Czas ekspozycji: 10 listopada – 15 grudnia 2018 r.

Dokumentacja: Katalog Puckiego Salonu Artystycznego 2018. Fotografie dzieł kwalifikowanych do katalogu zostaną wykonane przez organizatora Salonu.

Prace należy dostarczyć w  nieprzekraczalnym terminie 22-26 października 2018 r.

na adres: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck ul. 10. Lutego 29; 84-100 PUCK                 tel. 58 673-16-55, w dni robocze w godz. 8-15.oo.

NAGRODY: w kategoriach: artyści profesjonalni, artyści nieprofesjonalni, twórcy ludowi. Niezależne jury TUMP przyzna Grand prix’2018 oraz nagrodę Dyrektora Muzeum ziemi puckiej, nagrodę dyrektora ośrodka kultury sportu i turystyki w gminie puck, nagrodę wójta gminy puck, nagrodę prezesa tump, nagrodę prezesa polskiego towarzystwa nautologicznego.

Salon będzie promowany uroczystym WERNISAŻEM w dniu 10 listopada 2018 r. z okazji Święta Niepodległości. Każdy uczestnik Salonu otrzyma pamiątkowy Katalog Puckiego Salonu Artystycznego ‘2018 oraz dyplom uczestnictwa.

Organizatorem 15. Puckiego Salonu Artystycznego jest Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka i Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, partnerem projektu jest Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy.

Artystów i Twórców do uczestnictwa we wspólnej prezentacji serdecznie zapraszają

kurator Puckiego Salonu Artystycznego Puck, kaszubskie miasto nad Małym Morzem – Plastyka 2018

dr Jan P. Dettlaff i Prezes TUMP dr Danuta Dettlaff

PODZIEL SIĘ